Termékek Menü

Panaszfelvételi Jegyzőkönyv

TIGRAM-KER KFT

8000. Székesfehérvár,

Dévényi út. 3.

 

PANASZFELVÉTELI

JEGYZŐKÖNYV


Ügyfél neve, a rendelés száma:

 

Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe:

 

Telefonszáma és e-mail címe:

 

Az értesítés módja:

 

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

 

A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével:

 

A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen

 

Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

 

Dátum:

 

jkv. felvevő ügyintéző             panaszt előterjesztő ügyfél

aláírása                     aláírása 

A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

 

Dátum:


ügyfél aláírás